organizator kampanii społecznej

Organizatorem kampanii jest Fundacja ELEMENTARZ, m.in. wydawca podręczników:
„My i nasz elementarz” oraz „My i nasza szkoła”.
Fundacja Realizuje projekty współfinansowane ze środków unijnych i innych źródeł. Współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami, prowadzi własne szkoły i przedszkola oraz aktywnie promuje koncepcję turystyki edukacyjnej.

http://www.elementarz.edu.pl