Home

Cała naprzód ku wirtualnej przygodzie!

Nasza akcja ma na celu praktyczne wsparcie uczniów i nauczycieli w trudnym procesie kształcenia na odległość. W tym celu udostępniamy bezpłatną ofertę interaktywnych podręczników do pracy w trybie on-line. Aby z nich korzystać potrzeba jedyne przeglądarki internetowej na dowolnym urządzeniu. Od wielu lat opracowujemy nowoczesne, kreatywne metody edukacyjne i widzimy w nich kluczową rolę w nowoczesnej dydaktyce.
Patronat honorowy nad naszą kampanią społeczną objął
Minister Edukacji Narodowej.


Fundacja